Tax4all

Prowadzenie księgowości

Prowadzenie księgowości

Księgowość stanowi jeden z elementów rachunkowości. Polega na ewidencjonowaniu stanu posiadanych składników majątkowych oraz źródeł finansowania. Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa obejmuje szereg czynności związanych z rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, które wpływają na zmiany w majątku. 

W zależności od formy prawnej prowadzonej działalności prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa wymaga bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

W ramach swoich kompetencji księgowa powinna znać i posługiwać się także szeregiem innych dodatkowych przepisów i rozporządzeń. Znajomość tych przepisów oraz ich nowelizacji przekłada się na możliwość odpowiedzialnego wykonywania obowiązków księgowego. 

Uproszczona księgowość 

Uproszczona księgowość to forma dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z której mogą skorzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro.

W ramach uproszczonej księgowości prowadzimy przede wszystkim:

Pełna księgowość 

Pełna księgowość to forma dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z której zobligowane są korzystać podmioty gospodarcze, których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 000 000 euro. 

W ramach pełnej księgowości zapewniamy:

Prowadzenie księgowości: Piaseczno i okolica 

Usługi związane z prowadzeniem księgowości kierujemy do przedsiębiorców z terenu miasta Piaseczno i okolicy – między innymi z Warszawy. Współpracujemy w tym zakresie z podmiotami gospodarczymi różnej wielkości. Obsługujemy spółki prawa handlowego, spółki cywilne oraz jednoosobowe działalności gospodarcze. 

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe prowadzenie księgowości niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności. W zakres oferowanych usług wchodzi:

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

Kontakt

Mapa dojazdu