Tax4all

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy - Piaseczno i okolica

Podatek dochodowy to jedno z najważniejszych zobowiązań względem aparatu skarbowego państwa, jakie muszą regulować osoby osiągające podlegające opodatkowaniu dochód. Osoby fizyczne płacą podatek dochodowy w postaci PIT, podczas gdy na osobach prawnych spoczywa obowiązek płacenia podatku dochodowego w postaci CIT. 

Podatek dochodowy jest podatkiem bezpośrednim. Oznacza to, że w sposób bezpośredni obciążą on podatnika. Pod tym względem popularna dochodówka różni się od podatku od towarów i usług. Podatnik jest zobowiązany odprowadzić podatek do stosownego organu podatkowego. Często obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, który odprowadza za pracowników zaliczki na podatek dochodowy. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Osoby fizyczne są zobowiązane do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, określanego często terminem PIT. Zobowiązanie to dotyczy:

Skrót PIT (z ang. Personal Income Tax) kojarzy się głównie z deklaracją składaną za rok podatkowy. Warto jednak pamiętać, że także w trakcie trwania roku podatkowego podatnik odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku osób zatrudnionych zaliczki są odprowadzane za pośrednictwem płatnika, którym jest zakład pracy, dla emerytów i rencistów jest to natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są natomiast zobowiązane do samodzielnego odprowadzania zaliczek. 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego spoczywa również na osobach prawnych, takich jak:

Podstawę opodatkowania CIT stanowi dochód osiągnięty w roku podatkowym przez osobę prawną. Dotyczy to wszystkich spółek, których siedziba znajduje się na terenie Polski, w nieograniczonym zakresie oraz spółek zagranicznych w zakresie dochodów osiąganych na terenie Polski.

Podatki dochodowe – wsparcie

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie rozliczenia podatku dochodowego zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Specjaliści Tax4all z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w określeniu zakresu obsługi księgowej. Siedzibą naszego Biura Rachunkowego jest Piaseczno. Usługi kierujemy do przedsiębiorców z Piaseczna i okolicy – między innymi z Warszawy.

Kontakt

Mapa dojazdu