Tax4all

KPiR: Księgowość uproszczona

KPiR: Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona to forma dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z której mogą skorzystać przedsiębiorstwa, których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro. Przedsiębiorstwa, które przekroczyły powyższy limit są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości. 

Księgowość uproszczona obliguje przede wszystkim do prowadzenia:

W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa musi dodatkowo prowadzić ewidencję:

KPiR w przypadku czynnych podatników VAT 

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT musi prowadzić rejestr zakupu i sprzedaży VAT. Forma prowadzenia rejestry nie jest szczegółowo określona przepisami. Ważne jest, żeby rejestr zawierał dwie podstawowe grupy danych, a mianowicie:

Na podstawie rejestrów VAT wypełniane są deklaracje rozliczeniowe VAT-7 (dotyczy rozliczenia miesięcznego) lub VAT-7K (dotyczy rozliczenia kwartalnego). 

KPiR: Co należy wiedzieć? 

Przedsiębiorcy prowadzący KPiR płacą podatek od osiągniętych dochodów. Dochód jest w tym przypadku rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty. Podatek może być opłacany liniowo lub według zasad ogólnych. KPiR powinna zostać założona na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej lub na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. O założeni podatkowej księgi przychodów i rozchodów przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dni od daty jej założenia.

KPiR: Piaseczno i okolica 

Usługi związane z prowadzeniem księgowości uproszczonej kierujemy do klientów z terenu miasta Piaseczno i okolicy – między innymi Warszawy. Obsługujemy w tym zakresie osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne. Klientów zainteresowanych współpracą zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Specjaliści Tax4all z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w doprecyzowaniu zakresu oferty. 

Kontakt

Mapa dojazdu